سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

ثبت نام افراد حقوقی

1

اطلاعات اولیه

2

اطلاعات شرکت

3

پیوست ها


پر کردن فیلدهایی که با * نشان داده شده است الزامی می باشد.

اطلاعات ثبت نام
اطلاعات شرکت
- لطفا از نوشتن عباراتی نظیر شرکت، موسسه و ... خودداری شود.
- نام سایت مانند الگو: example.ir
- بدون صفر همراه با پیش شماره
- بدون صفر همراه با پیش شماره
پیوست ها
فرمت های مجاز تصویر: pdf
فرمت های مجاز تصویر: pdf
فرمت های مجاز تصویر: pdf

لطفا حروف را همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است وارد کنید.
نسبت به کوچک و بزرگی حروف حساس نمی باشد.

موافقت نامه