سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

لیست دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی ثبت شده در سامانه

قابل توجه مشترکان محترم:
این سامانه صرفًا جهت ورود اطلاعات توسط صاحبان محتوای داخلی است، که خروجی آن به صورت فایل یا web service تحویل اپراتورها می شود. نظارت بر اعمال یا عدم اعمال تعرفه ترجیحی توسط اپراتورها برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در خصوص عدم اعمال توسط اپراتورها با روش های زیر تماس بگیرید:
تلفن: 195
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات: www.195.ir
وب سایت سازمان تنظیم: www.cra.ir

جهت دانلود لیست پیام رسان های داخلی با تعرفه ترجیحی یک سوم اینجا کلیک نمایید.

جهت دانلود لیست IP ها با تعرفه ترجیحی نیم بها اینجا کلیک نمایید.

نمایش 801-900 از 43089 نتیجه
 نشانی وب سایتلیست IPv4تاریخ بروز رسانیحداکثر مهلت اعمال توسط اپراتور
   
801http://adobe9.salamsch.com/158.58.184.26/321399/08/251399/09/01
802http://adobe47.salamsch.com/45.159.115.123/321399/08/251399/09/01
803http://adobe26.salamsch.com/45.159.115.50/321399/08/251399/09/01
804http://adobe2.salamsch.com/85.208.255.82/321399/08/251399/09/01
805http://adobe6.salamsch.com/185.255.89.184/321399/08/251399/09/01
806http://adobe7.salamsch.com/185.255.89.185/321399/08/251399/09/01
807https://srv20.taraz.org/185.255.89.182/321399/08/251399/09/01
808http://adobe12.salamsch.com/185.255.88.17/321399/08/251399/09/01
809http://adobe10.salamsch.com/185.255.88.194/321399/08/251399/09/01
810http://adobe27.salamsch.com/185.255.88.148/321399/08/251399/09/01
811http://olyp.salamsch.com/185.255.88.13/321399/08/251399/09/01
812http://22.salamsch.com/185.255.88.118/321399/08/251399/09/01
813http://adobe23.salamsch.com/185.255.89.16/321399/08/251399/09/01
814https://webinar130.samatoos.ir185.208.181.3/321399/08/251399/09/01
815https://webinar131.samatoos.ir185.208.181.4/321399/08/251399/09/01
816https://webinar133.samatoos.ir185.208.181.6/321399/08/251399/09/01
817https://webinar132.samatoos.ir185.208.181.5/321399/08/251399/09/01
818https://webinar134.samatoos.ir185.208.181.7/321399/08/251399/09/01
819https://webinar135.samatoos.ir185.208.181.8/321399/08/251399/09/01
820https://webinar136.samatoos.ir185.208.181.9/321399/08/251399/09/01
821https://webinar137.samatoos.ir185.208.181.10/321399/08/251399/09/01
822https://webinar138.samatoos.ir185.208.181.11/321399/08/251399/09/01
823https://webinar139.samatoos.ir185.208.181.12/321399/08/251399/09/01
824https://webinar140.samatoos.ir185.208.181.13/321399/08/251399/09/01
825https://webinar141.samatoos.ir185.208.181.14/321399/08/251399/09/01
826https://webinar142.samatoos.ir185.208.181.15/321399/08/251399/09/01
827https://webinar143.samatoos.ir185.208.181.16/321399/08/251399/09/01
828https://webinar144.samatoos.ir185.208.181.17/321399/08/251399/09/01
829https://webinar145.samatoos.ir185.208.181.18/321399/08/251399/09/01
830https://webinar146.samatoos.ir185.208.181.19/321399/08/251399/09/01
831https://webinar147.samatoos.ir185.208.181.20/321399/08/251399/09/01
832https://webinar148.samatoos.ir185.208.181.21/321399/08/251399/09/01
833https://webinar149.samatoos.ir185.208.181.22/321399/08/251399/09/01
834https://webinar151.samatoos.ir185.208.181.24/321399/08/251399/09/01
835https://webinar152.samatoos.ir185.208.181.25/321399/08/251399/09/01
836https://webinar153.samatoos.ir 185.208.181.26/321399/08/251399/09/01
837https://webinar154.samatoos.ir185.208.181.27/321399/08/251399/09/01
838https://webinar155.samatoos.ir185.208.181.32/321399/08/251399/09/01
839https://webinar157.samatoos.ir185.208.181.34/321399/08/251399/09/01
840https://webinar156.samatoos.ir185.208.181.33/321399/08/251399/09/01
841https://webinar158.samatoos.ir185.208.181.35/321399/08/251399/09/01
842https://webinar160.samatoos.ir185.208.181.37/321399/08/251399/09/01
843https://webinar159.samatoos.ir185.208.181.36/321399/08/251399/09/01
844https://webinar161.samatoos.ir185.208.181.38/321399/08/251399/09/01
845https://webinar162.samatoos.ir 185.208.181.39/321399/08/251399/09/01
846https://darsup.ir185.97.118.114/321399/08/251399/09/01
847https://darsup.org185.97.118.114/321399/08/251399/09/01
848https://courses.darsup.org5.63.8.227/321399/08/251399/09/01
849https://studio.darsup.org5.63.8.227/321399/08/251399/09/01
850https://vc.darsup.org158.58.184.246/321399/08/251399/09/01
851https://video.darsup.org185.97.118.99/321399/08/251399/09/01
852https://wpbrand.ir212.33.197.226/321399/08/251399/09/01
853https://hostino.asia185.164.72.98/321399/08/251399/09/01
854http://smprxmtp.ir185.229.28.67/321399/08/251399/09/01
855https://tehrangaming.com5.63.10.224/281399/08/251399/09/01
856https://taninserver.net185.164.72.87/321399/08/251399/09/01
857http://arzhangihoma.ir89.39.208.20/321399/08/251399/09/01
858https://amozeshnemoneh.ir78.157.45.50/321399/08/251399/09/01
859http://dl.gold-team.ir80.249.114.162/321399/08/251399/09/01
860https://sh68.softsaaz.ir/79.127.127.50/321399/08/251399/09/01
861http://dl3.fnhost.xyz/212.33.197.70/281399/08/201399/09/01
862http://45.156.185.53/45.156.185.53/321399/08/201399/09/01
863https://programmerplus.ir185.88.177.3/321399/08/191399/09/01
864https://www.farsroid.com79.127.126.122/321399/08/191399/09/01
865https://dl2.soft98.ir212.33.193.2/321399/08/191399/09/01
866http://vc11.shahroodut.ac.ir185.123.68.46/321399/08/191399/09/01
867http://vc10.shahroodut.ac.ir185.123.68.45/321399/08/191399/09/01
868http://vc14.shahroodut.ac.ir185.123.68.49/321399/08/191399/09/01
869http://vc12.shahroodut.ac.ir185.123.68.47/321399/08/191399/09/01
870http://vc13.shahroodut.ac.ir185.123.68.48/321399/08/191399/09/01
871http://vc15.shahroodut.ac.ir185.123.68.50/321399/08/191399/09/01
872https://utkarafarini.ir/upload/37.156.147.235/321399/08/181399/09/01
873http://www.tarafdari.com109.206.255.42/321399/08/181399/09/01
874http://www.tarafdari.com45.156.184.4/321399/08/181399/09/01
875http://www.tarafdari.com185.208.175.68/321399/08/181399/09/01
876https://lerfa.ir217.144.104.62/321399/08/181399/09/01
877https://office.nit.ac.ir78.38.77.34/261399/08/181399/09/01
878https://golestan.nit.ac.ir78.38.77.50/261399/08/181399/09/01
879https://www.softgozar.com178.216.249.195/321399/08/181399/09/01
880https://mail.nit.ac.ir217.219.165.33/261399/08/181399/09/01
881https://nit.ac.ir217.219.165.18/261399/08/181399/09/01
882https://vc.nit.ac.ir178.252.149.147/261399/08/181399/09/01
883https://vc2.nit.ac.ir178.252.149.150/261399/08/181399/09/01
884https://www.madeinart.ir/130.185.75.32/321399/08/181399/09/01
885https://sh-hadi.ir130.185.76.60/321399/08/181399/09/01
886https://sh-hadi.ir185.8.175.105/321399/08/181399/09/01
887https://shahidebrahimhadi.com171.22.26.13/321399/08/181399/09/01
888https://shahidebrahimhadi.com185.8.175.105/321399/08/181399/09/01
889https://shahidebrahimhadi.com130.185.76.60/321399/08/181399/09/01
890https://www.algotradinghome.com185.88.177.5/321399/08/181399/09/01
891http://webfish.ardakan.ac.ir85.185.158.118/321399/08/181399/09/01
892http://meeting.nasrniroo.ir/2.184.52.40/321399/08/181399/09/01
893http://feed.ardakan.ac.ir/85.185.158.117/321399/08/181399/09/01
894http://lib.ardakan.ac.ir85.185.158.116/321399/08/181399/09/01
895https://mail.ardakan.ac.ir/85.185.158.124/321399/08/181399/09/01
896http://sata.ardakan.ac.ir85.185.158.120/321399/08/181399/09/01
897https://golestan.ardakan.ac.ir85.185.158.119/321399/08/181399/09/01
898http://web.mahamapp.ir217.144.104.114/321399/08/171399/09/01
899https://m.nasrniroo.ir/176.65.252.95/321399/08/171399/09/01
900http://aliabadkatool.aqrgol.ir217.144.104.114/321399/08/171399/09/01