سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

لیست دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی ثبت شده در سامانه

قابل توجه مشترکان محترم:
این سامانه صرفًا جهت ورود اطلاعات توسط صاحبان محتوای داخلی است، که خروجی آن به صورت فایل یا web service تحویل اپراتورها می شود. نظارت بر اعمال یا عدم اعمال تعرفه ترجیحی توسط اپراتورها برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در خصوص عدم اعمال توسط اپراتورها با روش های زیر تماس بگیرید:
تلفن: 195
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات: www.195.ir
وب سایت سازمان تنظیم: www.cra.ir

جهت دانلود لیست پیام رسان های داخلی با تعرفه ترجیحی یک سوم اینجا کلیک نمایید.

جهت دانلود لیست IP ها با تعرفه ترجیحی نیم بها اینجا کلیک نمایید.

نمایش 501-600 از 42739 نتیجه
 نشانی وب سایتلیست IPv4تاریخ بروز رسانی
  
501https://gisheh7.ir82.99.242.251/321399/06/17
502http://e-ili.ir171.22.24.39/321399/06/17
503http://e-ili.ir185.83.115.83/321399/06/17
504https://natilos.ir185.78.22.74/321399/06/17
505https://nitro.school185.88.176.161/281399/06/17
506http://fara.olgu.co94.182.200.97/321399/06/17
507http://fara.olgu.co94.182.192.184/321399/06/17
508http://sidpanel.kntu.ac.ir/94.184.176.17/321399/06/16
509https://erp.kntu.ac.ir/94.184.176.14/321399/06/16
510https://sabamail.kntu.ac.ir/94.184.176.11/321399/06/16
511https://msina.kntu.ac.ir/94.184.176.11/321399/06/16
512https://malumni.kntu.ac.ir/94.184.176.11/321399/06/16
513https://mdena.kntu.ac.ir/94.184.176.11/321399/06/16
514https://malborz.kntu.ac.ir/94.184.176.11/321399/06/16
515https://eesd.kntu.ac.ir94.184.176.11/321399/06/16
516https://nazarban.ir5.253.24.211/321399/06/16
517https://zippo-land.com/185.208.174.74/321399/06/16
518https://www.chaymarket.com/185.208.174.74/321399/06/16
519http://dl2.serverdl.site185.107.33.149/321399/06/16
520http://dl.serverdl.site185.107.33.155/321399/06/16
521https://fms.kntu.ac.ir94.184.183.37/321399/06/16
522https://mcs.kntu.ac.ir94.184.183.39/321399/06/16
523http://api.class.ce.kntu.ac.ir94.184.176.105/321399/06/16
524http://icee2017.kntu.ac.ir/94.184.176.31/321399/06/16
525http://isoee2015.kntu.ac.ir/94.184.176.31/321399/06/16
526http://icelet2019.kntu.ac.ir/fa/94.184.176.31/321399/06/16
527http://irpac4.kntu.ac.ir/fa/94.184.176.31/321399/06/16
528http://ncegit2018.kntu.ac.ir/fa/94.184.176.31/321399/06/16
529http://ranandegi.kntu.ac.ir/fa/94.184.176.31/321399/06/16
530http://edu.stt.kntu.ac.ir/fa/94.184.176.31/321399/06/16
531https://vitm.ir94.183.155.201/321399/06/16
532https://masterstream.ir185.211.59.147/321399/06/15
533https://shikto.ir86.104.44.190/321399/06/15
534https://www.gajmarket.com185.112.35.224/271399/06/15
535http://www.gajino.com185.112.35.239/321399/06/15
536https://api.gajino.com185.112.35.237/321399/06/15
537http://www.mygaj.com185.112.35.243/321399/06/15
538https://www.driq.com185.112.35.235/321399/06/15
539http://exam.gaj.ir185.112.35.242/321399/06/15
540https://mag.gaj.ir185.112.35.246/321399/06/15
541http://azmoon.gaj.ir185.112.35.240/321399/06/15
542http://tritahub.ir185.211.56.141/321399/06/15
543http://server.taranesaz.com79.127.127.53/301399/06/15
544https://rashn.net185.18.215.190/321399/06/15
545https://rashn.net88.135.36.87/321399/06/15
546https://rashn.net185.18.213.104/291399/06/15
547https://rashn.net185.18.215.234/321399/06/15
548https://rashn.net185.187.49.15/321399/06/15
549https://rashn.net185.18.215.236/321399/06/15
550http://cocotala.net88.135.36.54/321399/06/15
551http://vlms.ir88.135.36.48/281399/06/15
552https://hamkelas.com/45.89.139.128/251399/06/15
553https://famaserver.com185.164.72.43/311399/06/12
554https://golestan.kntu.ac.ir217.218.40.100/321399/06/12
555http://joc.kntu.ac.ir185.88.153.172/321399/06/12
556http://jgit.kntu.ac.ir185.88.153.71/321399/06/12
557http://nmce.kntu.ac.ir185.88.153.71/321399/06/12
558http://jocee.kntu.ac.ir185.88.154.223/321399/06/12
559http://www.FarzandeSabz.ir78.157.56.229/321399/06/12
560https://audioacademy.ir46.102.129.142/321399/06/12
561https://godping.ir185.51.201.132/321399/06/12
562https://msisp.ir185.126.16.77/321399/06/12
563http://dl3.3rver.org185.4.1.150/321399/06/12
564http://dl2.3rver.org185.4.3.30/321399/06/12
565http://dl1.3rver.org185.4.3.34/321399/06/12
566http://rubika.ir5.106.6.45/321399/06/11
567http://rubika.ir5.106.6.71/321399/06/11
568http://rubika.ir5.106.10.217/321399/06/11
569http://rubika.ir5.106.7.54/321399/06/11
570http://rubika.ir5.106.6.202/321399/06/11
571http://rubika.ir5.106.10.203/321399/06/11
572http://rubika.ir5.106.10.198/321399/06/11
573http://rubika.ir5.106.6.203/321399/06/11
574http://rubika.ir5.106.8.36/321399/06/11
575https://bbb.koushesh.ir195.114.9.194/321399/06/11
576http://e-ili.ir45.149.76.142/321399/06/11
577https://lms.soore.ac.ir45.147.78.226/321399/06/11
578https://nobati.app45.149.76.24/321399/06/11
579http://vu3.guilan.ac.ir89.144.141.183/321399/06/11
580http://vu2.guilan.ac.ir89.144.141.182/321399/06/11
581http://vu4.guilan.ac.ir89.144.141.184/321399/06/11
582http://vu1.guilan.ac.ir89.144.141.181/321399/06/11
583http://webinar.guilan.ac.ir89.144.141.158/321399/06/11
584https://soea.guilan.ac.ir78.38.47.156/321399/06/11
585https://ismvip.guilan.ac.ir78.38.47.221/321399/06/11
586https://playpod.ir188.75.65.125/321399/06/11
587https://playpod.ir188.75.65.106/321399/06/11
588https://playpod.ir188.75.65.108/321399/06/11
589https://eclass.zabannavid.com185.206.94.117/321399/06/10
590https://meet.guilan.ac.ir89.144.141.203/321399/06/10
591https://email.guilan.ac.ir89.144.141.201/321399/06/10
592https://webmail.guilan.ac.ir89.144.141.196/321399/06/10
593https://shop.cartonsabz.com185.147.160.187/321399/06/10
594https://ammaryar.ir/79.175.139.146/321399/06/10
595http://dl.ammaryar.ir/ 79.175.139.147/321399/06/10
596http://lms.narjesrafsanjan.ir77.104.87.28/321399/06/10
597http://vc.narjesrafsanjan.ir77.104.87.29/321399/06/10
598https://lohegostaresh.com/79.127.127.59/321399/06/10
599http://s1.nitroping.ir185.206.95.243/321399/06/10
600http://s2.nitroping.ir78.157.40.244/321399/06/10
برو به صفحه: