سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

سامانه درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران

لیست دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی ثبت شده در سامانه

قابل توجه مشترکان محترم:
این سامانه صرفًا جهت ورود اطلاعات توسط صاحبان محتوای داخلی است، که خروجی آن به صورت فایل یا web service تحویل اپراتورها می شود. نظارت بر اعمال یا عدم اعمال تعرفه ترجیحی توسط اپراتورها برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در خصوص عدم اعمال توسط اپراتورها با روش های زیر تماس بگیرید:
تلفن: 195
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات: www.195.ir
وب سایت سازمان تنظیم: www.cra.ir

جهت دانلود لیست پیام رسان های داخلی با تعرفه ترجیحی یک سوم اینجا کلیک نمایید.

جهت دانلود لیست IP ها با تعرفه ترجیحی نیم بها اینجا کلیک نمایید.

نمایش 1-100 از 42225 نتیجه
 نشانی وب سایتلیست IPv4تاریخ بروز رسانیحداکثر مهلت اعمال توسط اپراتور
   
1http://www.irannoafarin.ir78.39.152.29/321399/08/061399/09/5
2http://fei.ac.ir94.232.169.206/321399/08/061399/09/5
3https://daneshvarzeshgolbahar.ir185.143.234.5/321399/08/061399/09/5
4https://daneshvarzeshgolbahar.ir185.143.233.5/321399/08/061399/09/5
5https://noronapp.ir/185.143.233.5/321399/08/061399/09/5
6https://live.daric.online212.33.205.26/321399/08/061399/09/5
7https://topteach24.rubru.me212.33.205.28/321399/08/061399/09/5
8https://my.m-helli.ir188.0.241.200/321399/08/051399/09/5
9http://lms.bpnu.ir/185.120.201.140/321399/08/051399/09/5
10http://lms1.bu.pnu.ac.ir185.120.217.8/291399/08/051399/09/5
11https://m-helli.ir188.0.241.200/321399/08/051399/09/5
12https://www.skyroom.online94.182.149.0/241399/08/051399/09/5
13https://www.skyroom.online94.182.112.0/241399/08/051399/09/5
14https://noronapp.ir/87.107.147.177/321399/08/051399/09/5
15https://noronapp.ir/87.107.147.178/321399/08/051399/09/5
16https://noronapp.ir/87.107.147.179/321399/08/051399/09/5
17https://noronapp.ir/87.107.147.176/321399/08/051399/09/5
18https://noronapp.ir/87.107.146.46/321399/08/051399/09/5
19http://upload.bia2host.com185.229.29.57/321399/08/051399/09/5
20http://lms.alborz.pnu.ac.ir5.160.123.176/291399/08/051399/09/5
21https://webinar107.samatoos.ir185.141.132.147/321399/08/051399/09/5
22https://webinar108.samatoos.ir185.141.132.148/321399/08/051399/09/5
23https://webinar106.samatoos.ir185.141.132.146/321399/08/051399/09/5
24https://webinar105.samatoos.ir185.141.132.145/321399/08/051399/09/5
25https://webinar103.samatoos.ir185.141.132.143/321399/08/051399/09/5
26https://webinar102.samatoos.ir185.141.132.142/321399/08/051399/09/5
27https://webinar101.samatoos.ir185.141.132.141/321399/08/051399/09/5
28https://webinar100.samatoos.ir185.141.132.140/321399/08/051399/09/5
29https://webinar98.samatoos.ir185.141.132.138/321399/08/051399/09/5
30https://webinar96.samatoos.ir185.141.132.136/321399/08/051399/09/5
31https://webinar94.samatoos.ir185.141.132.134/321399/08/051399/09/5
32https://webinar93.samatoos.ir185.141.132.133/321399/08/051399/09/5
33https://webinar92.samatoos.ir185.141.132.132/321399/08/051399/09/5
34https://webinar91.samatoos.ir185.141.132.131/321399/08/051399/09/5
35https://webinar95.samatoos.ir185.141.132.135/321399/08/051399/09/5
36https://webinar97.samatoos.ir185.141.132.137/321399/08/051399/09/5
37https://webinar99.samatoos.ir185.141.132.139/321399/08/051399/09/5
38https://webinar90.samatoos.ir185.141.132.130/321399/08/051399/09/5
39https://webinar90.samatoos.ir185.141.132.130/321399/08/051399/09/5
40https://webinar81.samatoos.ir185.18.213.151/321399/08/051399/09/5
41https://webinar60.samatoos.ir185.18.213.130/321399/08/051399/09/5
42https://webinar59.samatoos.ir185.18.213.128/321399/08/051399/09/5
43https://webinar40.samatoos.ir86.104.33.194/321399/08/051399/09/5
44https://webinar38.samatoos.ir86.104.33.215/321399/08/051399/09/5
45https://webinar37.samatoos.ir86.104.33.214/321399/08/051399/09/5
46https://webinar39.samatoos.ir86.104.33.216/321399/08/051399/09/5
47https://webinar39.samatoos.ir86.104.33.216/321399/08/051399/09/5
48https://webinar36.samatoos.ir86.104.33.213/321399/08/051399/09/5
49https://webinar30.samatoos.ir86.104.33.206/321399/08/051399/09/5
50https://webinar29.samatoos.ir86.104.33.205/321399/08/051399/09/5
51https://webinar28.samatoos.ir86.104.33.204/321399/08/051399/09/5
52https://webinar27.samatoos.ir86.104.33.203/321399/08/051399/09/5
53https://webinar26.samatoos.ir86.104.33.202/321399/08/051399/09/5
54https://webinar25.samatoos.ir86.104.33.201/321399/08/051399/09/5
55https://webinar24.samatoos.ir86.104.33.200/321399/08/051399/09/5
56https://webinar23.samatoos.ir86.104.33.199/321399/08/051399/09/5
57https://webinar22.samatoos.ir86.104.33.198/321399/08/051399/09/5
58https://webinar21.samatoos.ir86.104.33.197/321399/08/051399/09/5
59https://webinar35.samatoos.ir86.104.33.212/321399/08/051399/09/5
60https://webinar34.samatoos.ir86.104.33.210/321399/08/051399/09/5
61https://webinar33.samatoos.ir86.104.33.209/321399/08/051399/09/5
62https://webinar32.samatoos.ir86.104.33.208/321399/08/051399/09/5
63https://webinar79.samatoos.ir185.18.213.149/321399/08/051399/09/5
64https://webinar78.samatoos.ir185.18.213.148/321399/08/051399/09/5
65https://webinar77.samatoos.ir185.18.213.147/321399/08/051399/09/5
66https://webinar115.samatoos.ir79.175.154.104/321399/08/051399/09/5
67https://webinar113.samatoos.ir79.175.154.102/321399/08/051399/09/5
68https://webinar115.samatoos.ir79.175.154.104/321399/08/051399/09/5
69https://webinar114.samatoos.ir79.175.154.103/321399/08/051399/09/5
70https://webinar112.samatoos.ir79.175.154.101/321399/08/051399/09/5
71https://webinar111.samatoos.ir79.175.154.100/321399/08/051399/09/5
72https://webinar110.samatoos.ir185.141.132.150/321399/08/051399/09/5
73https://webinar109.samatoos.ir185.141.132.149/321399/08/051399/09/5
74https://my.uupload.ir79.127.127.122/321399/08/051399/09/5
75https://webinar120.samatoos.ir79.175.154.109/321399/08/051399/09/5
76https://webinar119.samatoos.ir79.175.154.108/321399/08/051399/09/5
77https://cafeariel.ir185.116.161.121/321399/08/051399/09/5
78https://webinar121.samatoos.ir79.175.154.110/321399/08/051399/09/5
79https://webinar117.samatoos.ir79.175.154.106/321399/08/051399/09/5
80https://webinar118.samatoos.ir79.175.154.107/321399/08/051399/09/5
81https://webinar116.samatoos.ir79.175.154.105/321399/08/051399/09/5
82https://webinar74.samatoos.ir185.18.213.144/321399/08/051399/09/5
83https://webinar31.samatoos.ir86.104.33.207/321399/08/051399/09/5
84https://webinar73.samatoos.ir185.18.213.143/321399/08/051399/09/5
85https://webinar76.samatoos.ir185.18.213.146/321399/08/051399/09/5
86https://webinar75.samatoos.ir185.18.213.145/321399/08/051399/09/5
87https://webinar71.samatoos.ir185.18.213.141/321399/08/051399/09/5
88https://webinar72.samatoos.ir185.18.213.142/321399/08/051399/09/5
89https://webinar67.samatoos.ir185.18.213.137/321399/08/051399/09/5
90https://webinar65.samatoos.ir185.18.213.135/321399/08/051399/09/5
91https://webinar63.samatoos.ir185.18.213.133/321399/08/051399/09/5
92https://webinar61.samatoos.ir185.18.213.131/321399/08/051399/09/5
93https://webinar66.samatoos.ir185.18.213.136/321399/08/051399/09/5
94https://webinar64.samatoos.ir185.18.213.134/321399/08/051399/09/5
95https://webinar4.samatoos.ir185.18.213.129/321399/08/051399/09/5
96https://webinar68.samatoos.ir185.18.213.138/321399/08/051399/09/5
97https://webinar69.samatoos.ir185.18.213.139/321399/08/051399/09/5
98https://webinar70.samatoos.ir185.18.213.140/321399/08/051399/09/5
99https://webinar62.samatoos.ir185.18.213.132/321399/08/051399/09/5
100http://dl2.gold-team.ir185.229.29.50/321399/08/051399/09/5
برو به صفحه: